W skład KATEDRA KARDIOLOGII I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ >>>> wchodzi:
- Klinika Kardiologii,
- Zakład Farmakologii Klinicznej

Sekretariat: dr n. o zdr. Magdalena Ściesińska
tel./fax: (052) 36-55-653
e-mail: kkard2@cm.umk.pl,

Wydział Nauk o Zdrowiu >>>>

Pracownicy:


INFORMACJE DLA STUDENTÓW / INFORMATION FOR STUDENTS
Chętnych studentów zapraszamy do działalności
w Studenckim Kole Naukowym z zakresu kardiologii


Studenckie Koło Naukowe: „DIAGNOSTYKA I TERAPIA NIEWYDOLNOŚCI SERCA”
Opiekun: dr n. med. Joanna Banach
Pobierz wnioski >>>>>
Studenckie Towrzystwo Naukowe CM UMK - organizacja >>>>>

Mechanizm działania leków i wystawianie recept
Materiały do przedmiotu


1. Master List of Prescription Abbreviations / Rp wykaz skrótów pobierz >>>>>
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne pobierz >>>>>
3. Projekt rozporządzenia z dnia 12.01.2017 w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne pobierz >>>>>
4. Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne - opracowanie pobierz >>>>>
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych pobierz >>>>>


PIELĘGNIARSTWO • WYMOGI PRACY ZALICZENIOWEJ pobierz >>>>> • ELEKTRORADIOLOGIA
   ANGIOGRAFIA KARDIOLOGICZNA

  1. Badania obrazowe w kardiologii. >>>>>
  2. Wstęp - rodzaje zabiegów kardiologii inwazyjnej. >>>>>
  3. Koronarografia i angioplastyka wieńcowa.>>>>>
  4. Cewnikowanie serca prawego. >>>>>
  5. Nowoczesne zabiegi kardiologii interwencyjnej. >>>>>
  6. Stała stymulacja serca. >>>>>
  7. Elektroterapia w kardiologii. >>>>>
  8. Diagnostyka i zabiegi w elektrofizjologii.>>>>>
  9. Przydatność Angio-KT w diagnostyce kardiologicznej.>>>>>
  10. Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej. >>>>>
  11. Stenty i stentgrafty. >>>>>
  12. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej. >>>>>
  13. Diagnostyka różnicowa duszności. >>>>>
  14. Diagnostyka różnicowa omdleń. >>>>>
   DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA

  1. Ptaofizjologia chorób serca. >>>>>
  2. Resuscytacja - podstawy >>>>>
  3. Choroba niedokrwienna serca.>>>>>
  4. Ostre zespoły wieńcowe. >>>>>
  5. Resuscytacja zaawansowana. >>>>>
  6. Przewlekła niewydolność serca. >>>>>
  7. Ostra niewydolność serca.>>>>>
  8. Zaburzenia rytmu i przewodzenia.>>>>>
  9. Migotanie przedsionków. >>>>>
  10. Wady zastawkowe. >>>>>
  11. Nadciśnienie tętnicze. >>>>>
  12. Zatorowość płucna. >>>>>
  13. Stany zagrożenia życia w kardiologii. >>>>>
  14. IZW. >>>>>
  15. Badanie fizykalne w kardiologii. >>>>>
  16. Echokardiografia. >>>>>
  17. Testy wysiłkowe w kardiologii. >>>>>

  FIZJOTERAPIA I RATOWNICTWO / PHYSIOTHERAPY

  WYKŁADY I SEMINARIA:

   FIZJOTERAPIA II stacjonarne/niestacjonarne

   (studentów niestacjonarnych obejmują tylko wykłady zaznaczone kolorem zielonym):

  1. Podstawy patofizjologii chorób serca. >>>>>
  2. Badanie fizykalne układu krążenia. >>>>>
  3. Choroba niedokrwienna serca.>>>>>
  4. Ostre zespoły wieńcowe. >>>>>
  5. Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca. >>>>>
  6. Przewlekła niewydolność serca. >>>>>
  7. Ostra niewydolność serca.>>>>>
  8. Zasady rehabilitacji kardiologicznej u chorych z niewydolnością serca.>>>>>
  9. Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej. >>>>>
  10. Testy wysiłkowe w kardiologii. >>>>>
  11. Nadciśnienie tętnicze. >>>>>
  12. Infekcyjne zapalenie wsierdzia. >>>>>
  13. Zatorowośc płucna. >>>>>
  14. Migotanie przedsionków. >>>>>
  15. Zaburzenia rytmu i przewodzenia. >>>>>
  16. Zastawkowe wady serca, kwalifikacje do zabiegów. >>>>>
  17. Stany zagrożenia życia w kardiologii. >>>>>
  18. Elektroterapia w kardiologii. >>>>>
  19. Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. >>>>>
   FIZJOTERAPIA III stacjonarne/niestacjonarne

   (studentów niestacjonarnych obejmują tylko wykłady zaznaczone kolorem zielonym):

  1. Koronarografia i angioplastyka wieńcowa. >>>>>
  2. Cewnikowanie serca. >>>>>
  3. Podstawy echokardiografii.>>>>>
  4. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej. >>>>>
  5. Diagnostyka różnicowa duszności. >>>>>
  6. Diagnostyka różnicowa omdleń. >>>>>
  7. Aktywność ruchowa w pierwotnej prewencji choroby niedokrwiennej serca.>>>>>
  8. Aktywność fizyczna u chorych z nadciśnieniem tętniczym.>>>>>
  9. Rehabilitacja u chorych z wszczepionym stymulatorem i kardiowerterem-defibrylatorem. >>>>>
  10. Rechabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca. >>>>>
  11. Patofizjologia wysiłku fizycznego u osób z chorobą układu sercowo-naczyniowego. >>>>>
  12. Elektrokardiogram (EKG) w chorobie niedokrwiennej serca. >>>>>
  13. Elektrokardiogram (EKG) w praktyce klinicznej. >>>>>

  PRESENTATION FROM LECTURES:


  1. Examination of cardiovascular system >>>>>
  2. Chronic heart failure >>>>>
  3. Ischaemic heart disease >>>>>
  4. Pathophysiology of heart diseases - basic facts >>>>>
  5. Cardiac Rehabilitation in Patients with Chronic Heart Failure >>>>>
  6. Rehabilitation in ischaemic heart disease >>>>>
  7. Cardio-pulmonary resuscitation guidelines 2005 >>>>>
  8. Exercise stress testing in cardiology >>>>>
  9. Rehabilitation in cardiovascular diseases >>>>>

   RATOWNICTWO III stacjonarne/niestacjonarne
   (studentów niestacjonarnych obejmują tylko wykłady zaznaczone kolorem zielonym):

   1. Patofizjologia chorób serca >>>>>
   2. Badanie fizykalne układu krążenia >>>>>
   3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – podstawy >>>>>
   4. Resuscytacja krążeniowo oddechowa - zaawansowane >>>>>
   5. Dusznica bolesna stabilna >>>>>
   6. Ostre zespoły wieńcowe >>>>>
   7. Przewlekła niewydolność serca >>>>>
   8. Elektrokardiogram (EKG) w chorobie niedokrwiennej serca >>>>>
   9. Elektrokardiogram (EKG) w praktyce klinicznej >>>>>
   10. Ostra niewydolność serca >>>>>
   11. Zaburzenia rytmu serca >>>>>
   12. Migotanie przedsionków >>>>>

   13. Infekcyjne zapalenie wsierdzia >>>>>
   14. Zatorowość płucna >>>>>
   15. Nadciśnienie tętnicze >>>>>
   16. Zaburzenia rytmu serca >>>>>

   17. Wady zastawkowe >>>>>
   18. Rodzaje zabiegów kardiologii inwazyjnej >>>>>
   19. Echokardiografia >>>>>
   20. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej >>>>>
   21. Diagnostyka różnicowa duszności >>>>>
   22. Diagnostyka różnicowa omdleń >>>>>

   23. Próby wysiłkowe i ergospirometria >>>>>
   24. Stany zagrożenia życia w kardiologii >>>>>