Klinika Kardiologii jest jednostką Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, zlokalizowaną w Budynku 7A.

P R A C O W N I C Y >>>>>>


Strukturę tworzą następujące podjednostki: