PERSONEL KLINIKI KARDIOLOGII:
Kierownik
prof. GRZEGORZ GRZE¦K
specjalista chorób wewn.,
kardiolog, farmakolog
Z-ca Kierownika
dr n. med. ROBERT BUJAK
spec. chorób wewn.,
spec. kardiolog
Z-ca Kierownika
dr n. med. JAN BŁAŻEJEWSKI
spec. chorób wewn.,
spec. kardiolog
Pielęgniarka Oddziałowa
JADWIGA KUNCE
Spec. piel. zachowawczego
Konsultant naukowy
prof. WŁADYSŁAW SINKIEWICZ
specjalista chorób wewn., spec. kardiolog
Kierownik PAiH
dr n. med. WOJCIECH BALAK
spec. chorób wewn., spec. kardiolog