PRACOWNIA ANGIOGRAFII I HEMODYNAMIKI
PRACOWNIA ELEKTROFIZLOGII


Pracownia Angiografii i Hemodynamiki rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Karta zgłoszenia do Pracowni AiH >>>>>>

Personel Pracowni Angiografii i Hemodynamiki stanowią:
dr med. Wojciech Balak
dr med. Marek Radomski
dr med. Michał Ziołkowski
dr med. Marcin Walukiewicz
Piel. Koordynująca Renata Świtała

Personel Pracowni Elektrofizjologii stanowią:
lek. med. Sławomir Sielski
lek. med. Przemysław Sawicki

tel.: pielęgniarki - 52 365 53 22, sterownia - 52 365 51 44, gab. lek.: 52 365 53 28

W pracowniach przeprowadzane są badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne:


PRACOWNIE NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ   W pracowniach wykonuje się badania diagnostyczne dla pacjentów Kliniki Kardiologii, pacjentów hospitalizowanych w pozostałych oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 oraz pacjentów ambulatoryjnych kierowanych z innych poradni specjalistycznych i POZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

I. PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

II. PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH

III. PRACOWNIA ERGOSPIROMETRII

   Pracownia Ergospirometryczna wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt (ZAN-680). Wykonanywane badanie ergospirometryczne jest badaniem nieinwazyjnym, stanowi połączenie próby wysiłkowej na bieżni ruchomej z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym. W trakcie badania chory poddawany jest wysiłkowi o wzrastającym obciążeniu, aż do wystąpienia objawów wskazujących na przerwanie badania. Podczas badania rejestruje się krzywą ekg, mierzy się ciśnienie tętnicze oraz rejestruje się parametry oddechowe.


   Pracownia Ergospirometryczna ściśle współpracuje z Wojewódzką Poradnią Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca. Badanie ergospirometryczne jest wykonywane głównie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca celem kwalifikacji do przeszczepu serca, ale także celem oceny stopnia zaawansowania choroby oraz obiektywnej oceny progresji choroby i skuteczności leczenia. Jako część ośrodka akademickiego Pracownia Ergospirometryczna bierze czynny udział w badaniach naukowych oraz działalności dydaktycznej.


IV. PRACOWNIA HOLTERA


V. PRACOWNIA TESTÓW POCHYLENIOWYCH