KATEDRA KARDIOLOGII I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ
Klinika Kardiologii
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

BUDYNEK 7A
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel./fax 52 365 56 53
kardiologia@biziel.plAKTUALNOŚCI