PERSONEL KLINIKI KARDIOLOGII:
Kierownik
prof. GRZEGORZ GRZE¦K
specjalista chorób wewn., kardiolog, farmakolog
Z-ca Kierownika
dr n. med. ROBERT BUJAK
spec. chorób wewn., spec. kardiolog
Z-ca Kierownika
dr n. med. JAN BŁAŻEJEWSKI
spec. chorób wewn., spec. kardiolog
Pielęgniarka Oddziałowa
JADWIGA KUNCE
Spec. piel. zachowawczego
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
WIESŁAWA SULARZ
Spec. piel. zachowawczego
Menedżer Kliniki
mgr MAGDALENA ¦CIESIŃSKA
ASYSTENCI:
prof. WŁADYSŁAW SINKIEWICZ
specjalista chorób wewn., spec. kardiolog
Kierownik PAiH
dr n. med. WOJCIECH BALAK
spec. chorób wewn., spec. kardiolog
Kieownik WPDiLNS
dr n. med. DANUTA KARASEK
spec. chorób wewn., spec. kardiolog
Spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. MAŁGORZATA DOBOSIEWICZ
Spec. ch. wewn., spec. kardiolog
dr n. med. MAREK RADOMSKI
Spec. ch. wewn., spec. kardiolog
dr n. med. JOANNA BANACH
Spec. ch. wewn., spec. kardiolog
dr n. med. WOJCIECH GILEWSKI
Spec. chorób wewn., spec. kardiolog
dr n. med. MAGDALENA WĘGLARZ
Spec. chorób wewn., spec. kardiolog
lek. med. JAROSŁAW PIETRZAK
Spec. ch. wewn., spec. kardiolog
lek. med. GABRIEL BIELAWSKI
Spec. ch. wewn., spec. kardiolog
dr n. med. DOROTA BEDNARSKA
Spec. ch. wewn., spec. kardiolog
lek. med. SŁAWOMIR SIELSKI
Spec. kardiolog
dr n. med. MAGDALENA GROCHOWSKA
Spec. kardiolog
lek. med. MARCIN WALUKIEWICZ
Spec. chorób wewnętrznych
dr n. med. A. WO¬NIAK - WI¦NIEWSKA
Spec. chorób wewnętrznych
lek. med. MICHAŁ ZIOŁKOWSKI
REZYDENCI:
lek. med.
ANNA DREWNIAK
Lek. med.
KAMIL KAMIŃSKI
Lek. med.
MACIEJ LEWIŃSKI
Lek. med.
ADRIANNA GRUDEWICZ
Lek. med.
BARTOSZ GÓRNY
Lek. med.
MATEUSZ KUSIAK
Lek. med.
ŁUKASZ WOŁOWIEC
Lek. med.
JAKUB KONIECZNY
Lek. med.
PRZEMYSŁAW SAWICKI
Lek. med.
KAMIL KWAS
Lek. med.
DANIEL ROGOWICZ
Lek. med.
DOMINIKA POPRAWA
Lek. med.
WOJCIECH HERTMANOWSKI
Lek. med.
ANDRZEJ ZIELIŃSKI
PIELĘGNIARKI:
Spec. piel. kardiologicznego
RENATA ¦WITAŁA
Spec. piel. kardiologicznego
Mgr ALICJA WALKOWSKA
Spec. piel. kardiologicznego
Mgr MIROSŁAWA KOWALKOWSKA
Spec. piel. zachowawczego
Mgr E. MATCZYŃSKA - ŻŁOBIŃSKA
Spec. piel. zachowawczego
Mgr MAGDALENA KWIATKOWSKA
Spec. piel. zachowawczego
Mgr MARZENA JASZCZAK
Spec. piel. zachowawczego
Mgr BARBARA GEHFELD
Spec. piel. zachowawczego
Mgr ANNA KASZYŃSKA
Spec. piel. zachowawczego
Lic. LILIANA BOROCH ZIELIŃSKA
Spec. piel. zachowawczego
Lic. JUSTYNA HEMMERLING
Spec. piel. zachowawczego
Lic. IWONA STĘPKOWSKA
Spec. piel. zachowawczego
Lic. WIOLETTA KAWECKA
Spec. piel. zachowawczego
Lic. JOANNA RADZICKA
Spec. piel. zachowawczego
BEATA BEDNAREK
Spec. piel. zachowawczego
MARIOLA KOSUBUCKA
Spec. piel. zachowawczego
DOROTA TONN
Spec. piel. zachowawczego
GABRIELA KAZIMIERSKA
Spec. piel. zachowawczego
ANNA ŁANGOWSKA
Spec. piel. zachowawczego
EWA KAPU¦CIŃSKA
Spec. piel. geriatrycznego
Mgr ANNA WASZKIEWICZ
Spec. piel. geriatrycznego
Mgr AGNIESZKA PAULIŃSKA
Spec. piel. geriatrycznego
Mgr JOANNA GWAREK
Spec. piel. geriatrycznego
HONORATA KASPRZAK
Spec. piel. geriatrycznego
MAŁGORZATA MOTŁAWSKA
Spec. piel. chirurgicznego
JUSTYNA NIKLASZ
Mgr pielęgniarstwa
MARTA ŁASSA
Mgr pielęgniarstwa
DOROTA KASPROWICZ
Mgr pielęgniarstwa
SAMANTA KOSZEWSKA
Mgr pielęgniarstwa
ELŻBIETA JANICKA
Mgr pielęgniarstwa
LIDIA GÓRSKA
Mgr pielęgniarstwa
OLGA KAŁAMAJA
Mgr pielęgniarstwa
JUSTYNA WYZINA
Mgr pielęgniarstwa
ANNA PACIOREK
Mgr pielęgniarstwa
ANNA MIELIŃSKA
Mgr pielęgniarstwa
ARLETA UCIŃSKA
Mgr pielęgniarstwa
ALEKSANDRA ROMAŃCZUK
Lic. pielęgniarstwa
KAROLINA KULIG
Lic. pielęgniarstwa
ANNA GRUGEL
Lic. pielęgniarstwa
BEATA SOSNOWSKA
Lic. pielęgniarstwa
NATALIA WIECZOREK
Lic. pielęgniarstwa
GRAŻYNA BIAŁAS
Lic. pielęgniarstwa
MARZENA JAROSZ
Lic. pielęgniarstwa
MAŁGORZATA ORESZCZENKO
Lic. pielęgniarstwa
MONIKA WO¬NIAK
Lic. pielęgniarstwa
KAROLINA NOWICKA
Lic. pielęgniarstwa
PATRYCJA SZAŁAŃSKA
Lic. pielęgniarstwa
KATARZYNA KU¬NIA
Lic. pielęgniarstwa
MAGDALENA KRUSZEWSKA
St. pielęgniarka
MAŁGORZATA BUDNIK
Pielęgniarka
MAGDALENA LUBARSKA
POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY:
Psycholog kliniczny
dr n. hum. ANNA RATAJSKA
Mgr rehabilitacji
GRAŻYNA WA¦KOWSKA
St. technik EKG
MAŁGORZATA KAFTANIAK
St. sekretarka medyczna
ELŻBIETA MARKOWSKA
Sekretarka medyczna
ANNA WILCZYŃSKA
Sekretarka medyczna
IZABELA CHYLARECKA
Mgr dietetyki
AGNIESZKA KACZOROWSKA
Opiekun medyczny
KATARZYNA KULIBERDA
Opiekun medyczny
ELŻBIETA WOJTALA
Opiekun medyczny
MARZENA ZAKRZEWSKA
Opiekun medyczny
RENATA PANKOWSKA
Opiekun medyczny
SYLWIA SPYCHALSKA
Sanitariusz
JOANNA SERCOW
Sanitariusz
MAGDALENA LISIECKA
Sanitariusz
MARIA LIPIŃSKA
Sanitariusz
KATARZYNA MAŃKOWSKA
Sanitariusz
DOROTA WYCZAŁKOWSKA
Sanitariusz
DARIA PIESZAK
Sanitariusz
ROMUALDA PLISZKOWSKA
St. salowa
MARIA OPASIŃSKA
Salowa
JOLANTA URBANIAK
Salowa
MAŁGORZATA SOBOŃ
Salowa
JOANNA SKOPOWSKA
Salowa
WERONIKA SZWEDA
Salowa
ŻANETA RAKOWSKA
Salowa
JOANNA KATERLA
Salowa
AGNIESZKA NOWICKA