PRACOWNIA ANGIOGRAFII I HEMODYNAMIKI


Pracownia Angiografii i Hemodynamiki rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Karta zgłoszenia do Pracowni AiH >>>>>>

Personel stanowią:

dr med. Wojciech Balak
dr med. Piotr Małyszka
dr med. Marek Radomski
lek. med. Michał Ziołkowski
lek. med. Marcin Walukiewicz
St. piel. Renata Świtała
St. piel. mgr Agnieszka Wiśniewska
St. piel. lic. Beata Sikorska - Mandziak
St. piel. lic. Marzena Jarosz


tel.: pielęgniarki - 52 365 53 22, sterownia - 52 365 51 44, gab. lek.: 52 365 53 28

W pracowni przeprowadzane są diagnostyczne i terapeutyczne zabiegi endowaskularne: oraz zabiegi implantacji stymulatorów i kardiowerterów - defibrylatorów.


PRACOWNIE NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ   W pracowniach wykonuje się badania diagnostyczne dla pacjentów Kliniki Kardiologii, pacjentów hospitalizowanych w pozostałych oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 oraz pacjentów ambulatoryjnych kierowanych z innych poradni specjalistycznych i POZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

I. PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

II. PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH

III. PRACOWNIA ERGOSPIROMETRII

   Pracownia Ergospirometryczna wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt (ZAN-680). Wykonanywane badanie ergospirometryczne jest badaniem nieinwazyjnym, stanowi połączenie próby wysiłkowej na bieżni ruchomej z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym. W trakcie badania chory poddawany jest wysiłkowi o wzrastającym obciążeniu, aż do wystąpienia objawów wskazujących na przerwanie badania. Podczas badania rejestruje się krzywą ekg, mierzy się ciśnienie tętnicze oraz rejestruje się parametry oddechowe.


   Pracownia Ergospirometryczna ściśle współpracuje z Wojewódzką Poradnią Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca. Badanie ergospirometryczne jest wykonywane głównie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca celem kwalifikacji do przeszczepu serca, ale także celem oceny stopnia zaawansowania choroby oraz obiektywnej oceny progresji choroby i skuteczności leczenia. Jako część ośrodka akademickiego Pracownia Ergospirometryczna bierze czynny udział w badaniach naukowych oraz działalności dydaktycznej.


IV. PRACOWNIA HOLTERA


V. PRACOWNIA TESTÓW POCHYLENIOWYCH